بازتاب خبر news.ir

امام موسی صدر چه نوع حسینیه‌ای را قبول دارد؟ – نیوز

کد خبر : 164060

تاریخ انتشار : پنجشنبه ۶ شهریور ۱۳۹۹ – ۲:۲۱

امام موسی صدر چه نوع حسینیه‌ای را قبول دارد؟

لینک منبع: امام موسی صدر چه نوع حسینیه‌ای را قبول دارد؟ – نیوز

https://www.news.ir/164060/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C-%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%DA%86%D9%87-%D9%86%D9%88%D8%B9-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84/

اخبار فرهنگی