اعلام نتایج مسابقه نمایشنامه‌نویسی امضا – نیوزبازتاب خبر news.ir

اسامی کاندیداهای اولین دوره مسابقه نمایشنامه‌نویسی «امضا» اعلام شد.

نوشته اعلام نتایج مسابقه نمایشنامه‌نویسی امضا اولین بار در نیوز. پدیدار شد.

لینک منبع: اعلام نتایج مسابقه نمایشنامه‌نویسی امضا – نیوز

https://www.news.ir/303253/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AC-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%A7/

اخبار فرهنگی