استوری کنایه آمیز بازیگر سینما به غرب‌زدگان ایرانی +عکس – نیوزبازتاب خبر news.ir

درباره ما

هدف از راه اندازی وبسایت نیوز جذب مخاطبان مجرّب و متخصّص در فضایی رسمی و به دور از جهت گیریهای سیاسی و سیاست گذاریهای اجتماعی است.

لینک منبع: استوری کنایه آمیز بازیگر سینما به غرب‌زدگان ایرانی +عکس – نیوز

https://www.news.ir/138196/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%A2%D9%85%DB%8C%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%BA%D8%B1%D8%A8/

اخبار فرهنگی