استنلی کوبریک به «سینما حقیقت» می‌آید – نیوزبازتاب خبر news.ir

فیلم مستند «کوبریک از نگاه کوبریک» در بخش پرتره بین‌الملل چهاردهمین جشنواره «سینماحقیقت» به نمایش گذاشته می‌شود.

نوشته استنلی کوبریک به «سینما حقیقت» می‌آید اولین بار در نیوز. پدیدار شد.

لینک منبع: استنلی کوبریک به «سینما حقیقت» می‌آید – نیوز

https://www.news.ir/275889/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%86%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7-%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%AA-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%A2%DB%8C%D8%AF/

اخبار فرهنگی