بازتاب خبر news.ir

انتقادات حاجی دلیگانی از انتصابات باندی در منطقه آزاد کیش، دستمایه ساخت کلیپی تخریبی شد که در آن تصویر افشین علا، شاعر انقلاب به عنوان مصداق انتقادات این نماینده مجلس القا می‌شود.

لینک منبع: از صحبت‌هایم سوءبرداشت شد/ منظورم افشین علا نبود – نیوز

https://www.news.ir/282428/%D8%A7%D8%B2-%D8%B5%D8%AD%D8%A8%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%D9%85-%D8%B3%D9%88%D8%A1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%B4%D8%AF-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B4/

اخبار فرهنگی