اختتامیه مهرواره شعر وحدت لغو شد – نیوزبازتاب خبر news.ir

مراسم پایانی «مهرواره ملی شعر وحدت» به دلیل شرایط شیوع کرونا لغو شد.

نوشته اختتامیه مهرواره شعر وحدت لغو شد اولین بار در نیوز. پدیدار شد.

لینک منبع: اختتامیه مهرواره شعر وحدت لغو شد – نیوز

https://www.news.ir/271956/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%87-%D9%85%D9%87%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D8%B9%D8%B1-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%AA-%D9%84%D8%BA%D9%88-%D8%B4%D8%AF/

اخبار فرهنگی