بازتاب خبر news.ir

برنامه «روز خوش» شبکه جام جم سیما پنجشنبه ۱۵آبان ماه با موضوعات ارزش آفرینی، تغذیه صحیح، معرفی کتاب و اجرای موسیقی گروه کهربا روی آنتن می‌رود.

لینک منبع: اجرای موسیقی گروه «کهربا» در «روز خوش» – نیوز

https://www.news.ir/254866/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%82%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%DA%A9%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AE%D9%88%D8%B4/

اخبار فرهنگی