بازتاب خبر news.ir

رئیس اتحادیه تهیه‌کنندگان با اشاره به شیوع گسترده بیماری کرونا گفت: اتحادیه از همکاران تهیه کننده انتظار دارد در هنگام تولید همچون گذشته کلیه پروتکل‌های بهداشتی را رعایت کنند.

لینک منبع: اتحادیه تهیه کنندگان خطاب به پروژه‌های سینمایی: هنرمندان را بیمه کرونا کنید – نیوز

https://www.news.ir/245080/%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D9%87%DB%8C%D9%87-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7/

اخبار فرهنگی