بازتاب خبر news.ir

اتیسم - سندرم داون

تهران (پانا) – اولین جلسه آموزش معلمان مبتنی بر مهارت‌های چندگانه این هفته به صورت مجازی در اداره آموزش و پرورش استثنایی شهرستان‌های استان تهران برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان آموزش و پرورش استثنایی، سهیلا شجاعی مسئول برگزاری این دوره آموزشی گفت: در راستای اجرایی نمودن دستورالعمل آموزش معلمان مبتنی بر مهارت های چندگانه و مطابق برنامه ریزی کارگروه استانی، اولین جلسه با موضوع آشنایی با دانش آموزان دارای اختلالات طیف اتیسم بر اساسDSM5برای ۱۲ درصد معلمان گروه آموزش دانش آموزان کم توان ذهنی به صورت برخط، به مدت چهار ساعت و از طریق برنامهadobe connectبرگزار شد.

وی افزود: به منظور دستیابی به اهداف تبیین شده در دستورالعمل مذکور شامل تامین نیروهای متخصص با مهارت های چندگانه، افزایش اطلاعات تخصصی فراگیران در زمینه برقراری ارتباط با دانش آموزان آسیب دیده بینایی، شنوایی و طیف اتیسم و آشنایی با ویژگی های روان شناختی این دانش آموزان، مرتفع ساختن مشکلات کمبود نیروی انسانی در گروه های مختلف دانش آموزان با نیازهای ویژه (بینایی، شنوایی و طیف اتیسم)، کمک به دانش آموزان برای کسب استقلال و حضور موفق در جامعه و افزایش پوشش تحصیلی در گروه های مختلف دانش آموزان با نیاز های ویژه، برنامه جامع آموزش توسط کارگروه استانی تهیه شد.

رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی ضمن بیان این موضوع که کودکان مبتلا به اتیسم با عملکرد بالا، اغلب دیرتر تشخیص داده میشوند، اظهار داشت: نشانههای اتیسم با درجه کمتری در برخی کودکان ظاهر میشود. بر این روال، آنها ممکن است به موقع، آموزش خاص دریافت نکنند. شناخت زودرس و قرارگیری در گروه آموزشی، این امکان را برای کودکان فراهم میکند که ضمن آموختن و تمرین مهارتها، تجربههای اثربخش با همسالان خود داشته باشند.

دکتر دژن ادامه داد: در کنار آشنایی دقیق با ماهیت اختلال اتیسم و واقعیتهای مرتبط با آن؛توجه به قابلیتهای قابل رشد کودک مبتلا به اتیسم و لذت بخش کردن آموزش برای آنها بسیار مهم است. تجربه موفقیتآمیز این کودکان در پرورش مهارتها و لذت بردن از مشارکت و تعامل با گروه همسالان، دریچهای از امید به روی خانواده و تیم آموزشی و درمانی می گشاید. لذا اداره آموزش و پرورش استثنایی شهرستان های استان تهران به استناد دستورالعمل آموزش معلمان، جهت ارتقای مهارت های حرفه ای اقدام به آموزش و باز آموزی همکاران رسته کم توان ذهنی کرد.

لینک منبع: آموزش معلمان مبتنی بر مهارت‌های چندگانه کلید خورد – نیوز

https://www.news.ir/289219/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7/

اخبار فرهنگی