بازتاب خبر news.ir

مدرسه تلویزیونی ایران شبکه آموزش

تهران (پانا) – جدول دروس مدرسه تلویزیونی ۵شنبه ۲۲ آبان ماه برای دانش‌آموزان تمام مقاطع تحصیلی از شبکه‌های‌ آموزش، قرآن و چهار اعلام شد.

جدول دروس مدرسه تلویزیونی ۵شنبه ۲۲ آبان ماه به شرح زیر است:

شبکه ‌آموزش:
آموزش درس تربیت‌بدنی
ساعت ۷:۴۵تا ۸

فنی و حرفه ای و کاردانش :

ساعت٨ تا ٨:٣٠
گرافیک ونشر مطبوعات طراحی صفحه و وب – رشته فتو گرافیک – پایه ۱۲ -شاخه فنی و حرفه ای

ساعت٨:٣٠ تا٩
کارگاه گرافیک – رشته گرافیک – پایه ۱۲ -شاخه فنی وحرفه ای

ساعت ۹تا۹:۳۰
وجه نقد پودمان یک – رشته حسابداری – پایه ۱۰- -شاخه فنی وحرفه ای

ساعت ۲۰:۵۰ تا ۲۱:۱۵
تعمیرات جعبه دنده – پایه ۱۱ – رشته مکانیک خودرو- شاخه فنی حرفه ای

ساعت ۲۱:۱۵تا۲۱:۵۰
تعمیرات سر سیلندر موتور – پایه۱۰ – مکانیک خودرو – شاخه فنی و حرفه ای

۶پایه ابتدایی:

ساعت۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠
فارسی و نگارش پایه اول

ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰
فارسی و نگارش پایه دوم

ساعت ۱۱:۳۰تا ۱۲:۰۰
بازی و ریاضی پایه سوم

ساعت۱۲:۰۰تا۱۲:۳۰
فارسی و نگارش پایه چهارم

ساعت ۱۲:۳۰تا۱۳:۰۰
علوم تجربی و تفکر پایه پنجم

ساعت۱۳:۰۰تا۱۳:۳۰
فارسی و نگارش پایه ششم

ساعت ۱۳:۳۰تا۱۳:۵۰
آموزش نوآموزان پیش دبستانی

متوسطه اول:

ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰
عربی – درس دوم پایه هفتم

ساعت۱۵:۰۰تا۱۵:۳۰
عربی – ادامه تمارین درس دوم پایه هشتم

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶
عربی – درس دوم (واژگان و متن) پایه نهم

دوره آموزش مجازی متوسطه🕖ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ :

مهارت های تربیتی – مهارت های تفکر

متوسطه دوم :

ساعت ١۶:٣٠ تا١٧:۰۰
آمادگی دفاعی – پایه ۱۰ – مشترک تمامی رشته ها

ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠
هویت اجتماعی – پایه ۱۲- رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۱۷:۳۰تا ۱۸:۰۰
زیست شناسی ۱ – پایه ۱۰ – علوم تجربی

ساعت ۲۰:۰۰تا۲۰:۲۵

ریاضی ۱ – پایه ۱۰ – رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک
ساعت ۲۰:۲۵تا ۲۰:۵۰
فیزیک ۲ -پایه ۱۱- رشته علوم تجربی

شبکه ۴

ساعت۷:۳۰درس ریاضی آمار۱پایه۱۰رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.
ساعت۸ درس تاریخ۲پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.
ساعت۸:۳۰درس نگارش۲پایه۱۱مشترک تمام رشته ها.
ساعت۱۰:۱۵درس علوم وفنون ادبی۳ پایه۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم معارف اسلامی.
ساعت۱۰:۴۵درس زبان خارجی۲پایه۱۱ مشترک تمام رشته ها.
ساعت۱۱:۱۵درس علوم وفنون ادبی۲پایه۱۱ رشته ادبیات وعلوم انسانی علوم ومعارف اسلامی.
ساعت۱۱:۴۵درس دین وزندگی۳پایه۱۲رشته ادبیات وعلوم انسانی.
ساعت۱۲:۱۵درس هندسه۳ پایه۱۲رشته ریاضی فیریک.
ساعت۱۲:۴۵درس هندسه۲پایه۱۱رشته ریاضی فیزیک.
ساعت۱۳:۱۵درس هندسه۳ پایه۱۲ رشته ریاضی فیزیک.

شبکه قران ومعارف اسلامی.
……صبح…….
ساعت ۸
عربی و زبان قرآنی یک پایه ۱۰ رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری
ساعت ۸:۳۰
عربی و زبان قرآنی دو پایه ۱۱رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری
ساعت۱۱
درس هدیه های آسمانی ششم دبستان.
ساعت۱۱:۳۰
درس آموزش قرآن ششم دبستان.
……..عصر………..
ساعت۱۵
پیام های آسمانی پایه نهم متوسط اول
ساعت۱۵:۳۰
عربی و زبان قرآنی سه پایه ۱۲ رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری

لینک منبع: آموزش تعطیل نیست؛ جدول مدرسه تلویزیونی ۲۲ آبان – نیوز

https://www.news.ir/267825/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9B-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87-%D8%AA%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%86/

اخبار فرهنگی