بازتاب خبر news.ir

جدول

تهران (پانا) – جدول دروس مدرسه تلویزیونی ۵شنبه ۱۳ آذر ماه برای دانش‌آموزان تمام مقاطع تحصیلی از شبکه‌های‌ آموزش، قرآن و چهار اعلام شد.

جدول دروس مدرسه تلویزیونی ۵شنبه ۱۳ آذر ماه به شرح زیر است:

شبکه ‌آموزش:
آموزش درس تربیت‌بدنی
ساعت ۷:۴۵تا ۸

فنی و حرفه ای و کاردانش :

ساعت٨ تا ٨:٣٠
فیزیک پودمان دو فصل دو – مشترک تمامی رشته ها -پایه ۱۰ و ۱۱-شاخه فنی و حرفه ای و کاردانش

ساعت٨:٣٠ تا٩
رنگ شناسی / استاندارد نقاشی چهره – رشته چهره سازی – پایه ۱۱ -شاخه کاردانش

ساعت ۹تا۹:۳۰
دانش فنی تخصصی/ تحلیل امنیت در فاوا – رشته شبکه و نرم افزار رایانه – پایه ۱۲- شاخه فنی و حرفه ای

ساعت ۲۰:۵۰ تا ۲۱:۱۵
طراحی – پایه ۱۰ – رشته چهره سازی – شاخه کاردانش

ساعت ۲۱:۱۵تا۲۱:۵۰
کاربرد مداد رنگی – پایه۱۱ – رشته چهره سازی – شاخه کار دانش

۶پایه ابتدایی:

ساعت۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠
فارسی و نگارش پایه اول

ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰
بازی و ریاضی پایه دوم

ساعت ۱۱:۳۰تا ۱۲:۰۰
بازی و ریاضی پایه سوم

ساعت۱۲:۰۰تا۱۲:۳۰
فارسی و نگارش پایه چهارم

ساعت ۱۲:۳۰تا۱۳:۰۰
علوم تجربی و تفکر پایه پنجم

ساعت۱۳:۰۰تا۱۳:۳۰
فارسی و نگارش پایه ششم

ساعت ۱۳:۳۰تا۱۳:۵۰
آموزش نوآموزان پیش دبستانی

متوسطه اول:

ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰
عربی – درس دوم (بخش سوم ) پایه هفتم

ساعت۱۵:۰۰تا۱۵:۳۰
عربی – ترجمه درس سوم پایه هشتم

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶
عربی – تمرین های درس دوم
پایه نهم

دوره آموزش مجازی متوسطه🕖ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ :

رشد حرفه ای معلمان – درس پژوهی

متوسطه دوم :

ساعت ١۶:٣٠ تا١٧:۰۰
آمادگی دفاعی – پایه ۱۰ – مشترک تمامی رشته ها

ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠
هویت اجتماعی – پایه ۱۲- رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۱۷:۳۰تا ۱۸:۰۰
زیست شناسی ۱ – پایه ۱۰ – علوم تجربی

ساعت ۲۰:۰۰تا۲۰:۲۵

فیزیک ۲ – پایه ۱۱ – رشته علوم تجربی
ساعت ۲۰:۲۵تا ۲۰:۵۰
فیزیک ۱-پایه ۱۰ – رشته علوم تجربی

شبکه ۴

ساعت۷:۳۰درس ریاضی آمار۱پایه۱۰رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.
ساعت۸ درس تاریخ۲پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.
ساعت۸:۳۰درس نگارش۲پایه۱۱مشترک تمام رشته ها.
ساعت۱۰:۱۵درس علوم وفنون ادبی۳ پایه۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم معارف اسلامی.
ساعت۱۰:۴۵درس زبان خارجی۲پایه۱۱ مشترک تمام رشته ها.
ساعت۱۱:۱۵درس علوم وفنون ادبی۲پایه۱۱ رشته ادبیات وعلوم انسانی علوم ومعارف اسلامی.
ساعت۱۱:۴۵درس دین وزندگی۳پایه۱۲رشته ادبیات وعلوم انسانی.
ساعت۱۲:۱۵درس هندسه۳ پایه۱۲رشته ریاضی فیریک.
ساعت۱۲:۴۵درس هندسه۲پایه۱۱رشته ریاضی فیزیک.
ساعت۱۳:۱۵درس هندسه۳ پایه۱۲ رشته ریاضی فیزیک.

شبکه قران ومعارف اسلامی.
……صبح…….

ساعت۱۱
درس هدیه های آسمانی ششم دبستان.
ساعت۱۱:۳۰
درس آموزش قرآن ششم دبستان.
……..عصر………..
ساعت۱۵
پیام های آسمانی پایه نهم متوسط اول
ساعت۱۵:۳۰
دین و زندگی یک پایه ۱۰ بخش معارف رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری

لینک منبع: آموزش تعطیل نیست؛ جدول مدرسه تلویزیونی ۱۳ آذرماه – نیوز

https://www.news.ir/303665/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9B-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87-%D8%AA%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%86-6/

اخبار فرهنگی