آغاز مرمت قلعه پرتغالی‌های جزیره لارک – نیوزبازتاب خبر news.ir

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان هرمزگان از آغاز مرمت قلعه پرتغالی‌های جزیره لارک خبر داد.

نوشته آغاز مرمت قلعه پرتغالی‌های جزیره لارک اولین بار در نیوز. پدیدار شد.

لینک منبع: آغاز مرمت قلعه پرتغالی‌های جزیره لارک – نیوز

https://www.news.ir/247413/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%D9%85%D8%AA-%D9%82%D9%84%D8%B9%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D9%84%D8%A7%D8%B1%DA%A9/

اخبار فرهنگی