بازتاب خبر news.ir

پویش کتاب‌خوانی «نامه به نویسنده» که هم‌زمان با هفته ملی کودک در نیمه دوم مهرماه ۱۳۹۹ شروع به کارکرده بود، پس از پایان مهلت شرکت در این برنامه داوری اولیه آن آغاز شد.

لینک منبع: آغاز داوری پویش کتاب‌خوانی نامه به نویسنده – نیوز

https://www.news.ir/285548/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D9%88%DB%8C%D8%B4-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%E2%80%8C%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D9%88/

اخبار فرهنگی