آغاز ثبت‌نام برای تماشای آنلاین رویداد جایزه بازی‌های جدی – نیوزبازتاب خبر news.ir

چهارمین دوره جایزه بازی‌های جدی از روز چهارشنبه ۱۹ آذر ماه افتتاح خواهد شد.

نوشته آغاز ثبت‌نام برای تماشای آنلاین رویداد جایزه بازی‌های جدی اولین بار در نیوز. پدیدار شد.

لینک منبع: آغاز ثبت‌نام برای تماشای آنلاین رویداد جایزه بازی‌های جدی – نیوز

https://www.news.ir/313751/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%AB%D8%A8%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B4%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7/

اخبار فرهنگی