بازتاب خبر news.ir

سرپرست پایگاه میراث جهانی باغ عباس آباد بهشهر گفت: در آتش‌سوزی شامگاه یکشنبه، هیچ‌گونه آسیبی به قسمت‌های اصلی و تاریخی این پایگاه وارد نشده است.

لینک منبع: آتش‌سوزی آسیبی به قسمت‌های تاریخی باغ عباس‌آباد وارد نکرد – نیوز

https://www.news.ir/311121/%D8%A2%D8%AA%D8%B4%E2%80%8C%D8%B3%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%D8%A8%D8%A7/

اخبار فرهنگی